Meteo Falset

Benvinguts a la pàgina web d'estacions meteorològiques de Falset.

En aquesta web trobareu informació en temps real de les estacions meteorològiques del terme municipal de Falset.
Per poder visualitzar intuïtivament aquesta informació s'ha creat un "Mapa" on apareixen les dades seleccionades de cada estació, en ell hi podem veure indicat amb color blau o vermell, les màximes i mínimes d'avui.

Si volem obtenir informació més detallada, ens podem dirigir al apartat "Actuals" on podrem seleccionar l'estació que volem veure amb totes les seves dades disponibles.

Actualment gràcies a la col·laboració de diferents persones i empreses, tenim en funcionament i publicades en aquesta web sis estacions meteorològiques que recullen dades periòdicament.

Llistat d'estacions:


● Carrer de l'Era
● Barranc de la Fuïna
● Les Esplanes
● Els Masos
● El Baboix
● Les Torres

El 83% de la xarxa d'estacions està formada per estacions Davis Instruments i el 17% restant per estacions amb desarrollament propi.

L'enviament de dades es realitza, el 50% d'estacions mitjançant un sistema de desarrollament propi amb un petit microcontrolador wifi "ESP8266", i el 50% restant utilitza sistemes d'enviament oficials o software de tercers.

El processament i emmagatzematge de les dades es realitza en un servidor local ubicat a Falset capaç de respondre milers de peticions http per segon. Aquest servidor està muntat per mi mateix i disposa dels següents components:

● Processador AMD Ryzen 5 4.20 GHz
● 16 Gb de memòria RAM Kingston DDR4
● SSD Kingston 500 Gb PCIe NVMe
● Sistema operatiu Windows 10
● Consum nominal 30W (varia segons la càrrega)

Vídeo del muntatge:

Vídeo del muntatge

El servidor allotja el servei web per respondre les peticions dels clients, per exemple quan algú visita la web es connecta al servidor i aquest respon amb el contingut.

Al servidor també trobem un servei de base de dades on es guarden tots els registres que envien les estacions meteorològiques, aquest servei s'anomena MySQL amb un gestor "phpmyadmin".

Actualment es disposa de poca quantitat de dades ja que el sistema porta en funcionament desde juliol de 2022.
S'espera que en un futur es puguin obtenir dades i representacions gràfiques rellevants.

Tot següit m'agradaria agraïr a totes les persones i empreses que han fet possible aquesta idea/somni.
Juan Fernández, Joan Borràs, Francesc Xavier, Allotjaments Masia Esplanes, Ràdio Falset, Cellers Capafons Ossó.